ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας πολυεστερικός στόκος (σιδηρόστοκος). Χρησιμοποιείται ευρύτατα στα αυτοκίνητα και γενικά σε μεταλλικές επιφάνειες. Είναι κατάλληλος για το κλείσιμο μεγάλων κοιλοτήτων του μετάλλου, με μία επίστρωση και σκληραίνει ταχύτατα σε οποιοδήποτε πάχος χωρίς να σκάει.

ΧΡΗΣΗ : Εξωτερικοί χώροι
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ : Σασί Αυτοκινήτων, Μέταλλα
ΠΡΟΪΌΝ : Στόκος
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ : 400gr + 15gr, 800gr + 30gr

Τεχνικές προδιαγραφές – PP-SIDIROSTOKOS-A_Comp (πρώην STOCOPLAST).pdf