Εσωτερική τοιχοποιία

Benjamin Moore SuperSpec Πλαστικό ματ 275

Εξωτερική τοιχοποιία

Betochrom Διαλυτικού

Εξωτερική τοιχοποιία

Betonyl

Εξωτερική τοιχοποιία

Super Spec Stablishing Primer 182

Χρώμα πισίνας

Vivepool

Εξωτερική τοιχοποιία

Αστάρι Vivedur