Εσωτερική τοιχοποιία

Benjamin Moore SuperSpec Πλαστικό ματ 275

Εξωτερική τοιχοποιία

Super Spec Stablishing Primer 182