Επαλειπτικά - Στεγανοποιητικά

Clima Roof KF-2 Latex

Πλέγμα

Clima Roof KF-Net

Σφραγιστικά - Στεγανωτικά

DUROSTICK D-2-Αφρός πολυουρεθάνης

Σφραγιστικά - Στεγανωτικά

DUROSTICK FIREPROOF-Πυράντοχο σφραγιστικό έως 1200