Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK ZX-Αντιπαγετική κόλλα πλακιδίων

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ-Σε μορφή στόκου

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20 ΛΕΠΤΩΝ-Σε μορφή πλαστελίνης

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

EXPERT-Θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

EXTRA POWER-100% Βινακρυλική,εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

GOLD-Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών