Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK D-88-Μαγνητική κόλλα

Βαφή και προστασία ξύλου

DUROSTICK DUROWOOD-Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK GRANULAR-Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK No35-Ξυλόκολλα ταχείας πήξεως κρυσταλλιζέ

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK No37-Αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK No69 -Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK X-TREME-Πολυουρεθανική συγκολλητική μαστίχη