Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK D-32-Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK D-38-Εποξειδικός στόκος-κόλλα 2 συστατικών

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK D-42 ONE COAT-Υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK D-88-Μαγνητική κόλλα

Βαφή και προστασία ξύλου

DUROSTICK DUROWOOD-Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK GRANULAR-Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK No35-Ξυλόκολλα ταχείας πήξεως κρυσταλλιζέ

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK No37-Αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων