Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

BONDING PRIMER

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROFAST FLEX-Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROFAST-Τσιμέντο ταχείας πήξεως

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK D-16 HYDROSTOP-Αδιαβροχοποιητικό αρμών πλακιδίων

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK D-23-Κόλλα μαρμάρων & γρανιτών

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK D-32-Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK D-38-Εποξειδικός στόκος-κόλλα 2 συστατικών

Κονιάματα δομικά και επισκευαστικά

DUROSTICK D-42 ONE COAT-Υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης