Βαφή και προστασία ξύλινων δαπέδων

Desmolack D+F

Βαφή και προστασία ξύλινων δαπέδων

Αστάρι Desmolack A+B