Βαφή και προστασία ξύλινων δαπέδων

DESMOLACK D+F

Βαφές δαπέδων και αυτοεπιπεδούμενα συστήματα

EXTREME TRAFFIC FLOOR VARNISH-Βερνίκι δαπέδου νερού

Βαφές δαπέδων και αυτοεπιπεδούμενα συστήματα

Neopox® Pro

Βαφές δαπέδων και αυτοεπιπεδούμενα συστήματα

Neopox® Special

Βαφές δαπέδων και αυτοεπιπεδούμενα συστήματα

RENOVATION-Βερνίκι νερού δαπέδου νέας γενιάς